Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

405 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô (có đáp án trả lời)
Câu 1: Khái niệm "đường bộ" được hiểu như thế nào là đúng?
học lái xe
Đáp án: 2


Câu 2: Khái niệm "công trình đường bộ" được hiểu như thế nào là đúng?
hoc lai xe
Đáp án: 3
Câu 3: "Vạch kẻ đường" được hiểu như thế nào là đúng?
hoc lai xe
Đáp án: 1
Câu 4: Khái niệm "phần đường xe chạy" được hiểu như thế nào là đúng?
day lai xe
Đáp án: 1
Câu 5: Khái niệm "làn đường" được hiểu như thế nào là đúng?
day lai xe
Đáp án: 2
Câu 6: Khái niệm "khổ giới hạn của đường bộ" được hiểu như thế nào là đúng?
day lai xe
Đáp án: 1
Câu 7: Khái niệm "đường phố"được hiểu như thế nào là đúng?
day lai xe
Đáp án: 1 
Câu 8: Khái niệm "dải phân cách" được hiểu như thế nào là đúng?
day lai xe
Đáp án: 1 
Câu 9: Dải phân cách trên đường bộ có những loại nào?
day lai xe
Đáp án: 3
Câu 10: Khái niệm "đường cao tốc"được hiểu như thế nào là đúng?
day lai xe
Đáp án: 1 
Câu 11: Khái niệm "đường chính" được hiểu như thế nào là đúng?
day lai xe
Đáp án: 1

Câu 12: Khái niệm "đường ưu tiên" được hiểu như thế nào là đúng?
day lai xe
Đáp án: 2

Câu 13: "Phương tiện giao thông đường bộ" gồm những loại nào?
day lai xe
Đáp án: 1 
Câu 14: Khái niệm "Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ" được hiểu thế nào là đúng?
day lai xe
Đáp án: 2  
Câu 15: Khái niệm "Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ" được hiểu thế nào là đúng?
hoc lai xe o to
Đáp án: 1  
Câu 16: "Phương tiện tham gia giao thông đường bộ" gồm những loại nào?
hoc lai xe o to
Đáp án: 4
Câu 17: "Người tham gia giao thông đường bộ" gồm những đối tượng nào?
hoc lai xe o to
Đáp án: 4
Câu 18: "Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" gồm những đối tượng nào?
hoc lai xe o to
Đáp án: 4
Câu 19: Khái niệm "người điều khiển giao thông" được hiểu như thế nào là đúng?
hoc lai xe o to
Đáp án: 3
Câu 20: Khái niệm "dừng xe" được hiểu như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
hoc lai xe o to
Đáp án: 2
Câu 21: Khái niệm "đỗ xe" được hiểu như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
hoc lai xe o to
Đáp án: 2
Câu 22: Các hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm?
hoc lai xe o to
Đáp án: 4
Câu 23: Hành vi đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ có bị nghiêm cấm hay không?
hoc lai xe o to
Đáp án: 2
Câu 24: Những hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm?
hoc lai xe o to
Đáp án: 3
Câu 25: Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy có bị nghiêm cấm hay không?
dạy lái xe
Đáp án: 1  
Câu 26: Người điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm?
dạy lái xe
Đáp án: 2
Câu 27: Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên đường mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm?
dạy lái xe
Đáp án: 2
Câu 28: Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên đường mà trong khí thở có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm?
dạy lái xe
Đáp án: 1  
Câu 29: Hành vi giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông có bị nghiêm cấm hay không?
dạy lái xe
Đáp án: 2
Câu 30: Hành vi điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu có bị nghiêm cấm hay không?
dạy lái xe
Đáp án: 1
Câu 31: Những hành vi nào sau đây bị cấm?
dạy lái xe
Đáp án: 4
Câu 32: Các hành vi sau đây có bị nghiêm cấm hay không?
đào tạo lái xe
Đáp án: 3
Câu 33: Trong hoạt động vận tải đường bộ, các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?
đào tạo lái xe
Đáp án: 4
Câu 34: Trong hoạt động vận tải khách, những hành vi nào ghi ở dưới đây bị cấm?
đào tạo lái xe
Đáp án: 3
Câu 35: Hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm hoặc khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông có bị nghiêm cấm hay không?
đào tạo lái xe
Đáp án: 3
Câu 36: Khi xảy ra tai nạn giao thông, những hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm?
đào tạo lái xe
Đáp án: 4
Câu 37: Những hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm?
đào tạo lái xe
Đáp án: 4
Câu 38: Việc sản xuất, sử dụng, mua bán biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được quy định như thế nào trong Luật giao thông đường bộ?
đào tạo lái xe
Đáp án: 3
Câu 39: Người lái xe không được vượt xe khác khi gặp trường hợp nào ghi dưới đây?
học lái xe ô tô
Đáp án: 4
Câu 40: Ở những nơi nào không được quay đầu xe?
học lái xe ô tô
Đáp án: 4
Câu 41: Ở những nơi nào không được lùi xe?
học lái xe ô tô
Đáp án: 3
Câu 42: Người điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố có được dừng xe, đỗ xe trên đường xe điện, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước hay không?
học lái xe ô tô
Đáp án: 2
Câu 43: Khi điều khiển xe trên đường cao tốc, những việc nào không cho phép?
học lái xe ô tô
Đáp án: 1
Câu 44: Khi xe kéo xe và kéo rơ moóc, những hành vi nào không được phép?
học lái xe ô tô
Đáp án: 4

Câu 45: Người điều khiển xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy có được sử dụng xe để kéo, đẩy các xe khác, vật khác khi tham gia giao thông không?
học lái xe ô tô
Đáp án: 3
Câu 46: Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông không được thực hiện những hành vi nào dưới đây?
học lái xe ô tô
Đáp án: 3
Câu 47: Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được mang, vác vật cồng kềnh hay không?
học lái xe ô tô
Đáp án: 2
Câu 48: Khi điều khiển xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy, những hành vi nào không được phép?
học lái xe ô tô
Đáp án: 4
Câu 49: Việc họp chợ, tụ tập đông người trái phép, thả rông súc vật trên đường bộ có được phép hay không?
dạy lái xe
Đáp án: 1
Câu 50: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của ai?
dạy lái xe
Đáp án: 2
Câu 51: Người tham gia  giao thông phải chấp hành quy tắc nào dưới đây?
học lái xe
Đáp án: 2
Câu 52: Tại nơi đường giao nhau, khi đèn điều khiển giao thông có tín hiệu vàng, người điều khiển phương tiện phải thực hiện như thế nào?
học lái xe
Đáp án: 1
Câu 53: Biển báo hiệu đường bộ gồm những nhóm nào, ý nghĩa của từng nhóm?
học lái xe
Đáp án: 4
Câu 54: Tại nơi đường giao nhau, khi người điều khiển giao thông ra hiệu lệnh bằng hai tay hoặc một tay giang ngang để báo hiệu thì người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng qui tắc giao thông?
học lái xe
Đáp án: 1
Câu 55: Tại nơi đường giao nhau, khi người điều khiển giao thông ra hiệu lệnh tay giơ thẳng đứng để báo hiệu thì người tham gia giao thông phải đi như thế nào?
học lái xe
Đáp án: 2 
Câu 56: Tại nơi đường giao nhau, khi người điều khiển giao thông ra hiệu lệnh bằng tay phải giơ lên về phía trước để báo hiệu thì người tham gia giao thông phải đi như thế nào?
học lái xe
Đáp án: 2
Câu 57: Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo hiệu thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh nào?
học lái xe
Đáp án: 1
Câu 58: Tại nơi có biển báo hiệu cố định lại có biển báo hiệu tạm thời thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của báo hiệu nào?
học lái xe
Đáp án: 2 
Câu 59: Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi như thế nào?
học lái xe
Đáp án: 2 
Câu 60: Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ và xe cơ giới phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
dao tao lai xeĐáp án: 2 
Câu 61: Trên đường có nhiều làn đường, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng làn đường như thế nào là đúng?
dao tao lai xe
Đáp án: 4
Câu 62: Khi điều khiển xe chạy trên đoạn đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế người lái xe muốn vượt xe khác thì phải xử lý như thế nào?
dao tao lai xe
Đápán: 2 
Câu 63: Khi vượt xe khác người lái xe phải thực hiện như thế nào?
dao tao lai xeĐáp án: 3
Câu 64: Khi điều khiển xe chạy trên đường biết có xe sau xin vượt nếu đủ điều kiện an toàn người lái xe phải làm gì?
dao tao lai xeĐáp án: 2
Câu 65: Xe sau có thể vượt lên bên phải xe khác đang chạy phía trước trong trường hợp nào?
dao tao lai xeĐáp án: 4
Câu 66: Trong khu dân cư, ở nơi nào cho phép người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng được quay đầu xe?
dao tao lai xeĐáp án: 1
Câu 67: Người lái xe phải làm gì khi quay đầu xe trên cầu, gầm cầu vượt đường ngầm hay khu vực đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt?
dao tao lai xeĐáp án: 1
Câu 68: Khi muốn chuyển hướng xe, người lái xe phải thực hiện như thế nào?
dao tao lai xeĐáp án: 4
Câu 69: Khi lùi xe người lái xe phải làm gì để bảo đảm an toàn?
dao tao lai xeĐáp án: 3
Câu 70: Khi tránh xe đi ngược chiều, các xe phải nhường đường như thế nào là đúng?
dao tao lai xeĐáp án: 3
Câu 71: Ban đêm xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau, đèn chiếu sáng phải sử dụng như thế nào?
học lái xe
Đáp án: 2
Câu 72: Trên đường không phân chia thành hai chiều xe chạy riêng biệt, hai xe đi ngược chiều tránh nhau như thế nào?
học lái xeĐáp án: 3
Câu 73: Bên trái đường môt chiều, người lái xe có được dừng, đỗ xe hay không?
học lái xeĐáp án: 3
Câu 74: Người lái xe được dừng xe, đỗ xe trong các trường hợp nào sau đây?
học lái xe
Đáp án: 1
Câu 75: Người điều khiển phương tiện khi muốn dừng hoặc đỗ xe trên đường bộ phải thực hiện như thế nào?
học lái xeĐáp án: 4
Câu 76: Khi dừng xe, đỗ xe tại nơi được phép trên đường phố, người điều khiển phương tiện phải tuân theo những quy định nào ghi ở dưới đây?
dạy lái xeĐáp án: 2
Câu 77: Khi xếp hàng hóa vượt phía trước và phía sau của xe ô tô chở hàng tham gia giao thông, ban ngày và ban đêm phải có cờ, đèn báo hiệu như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
dạy lái xe
Đáp án: 2
Câu 78: Xe vận tải hàng có thùng cố định, bảo đảm an toàn giao thông được phép chở người trong những trường hợp nào?
dạy lái xeĐáp án: 3
Câu 79: Những loại xe nào khi đi làm nhiệm vụ khẩn cấp có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định không bị hạnh chế tốc độ có thể đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông?
dạy lái xeĐáp án: 2
Câu 80: Khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải làm gì?
dạy lái xeĐáp án: 3
Câu 81: Thứ tự xe nào được quyền ưu tiên đi trước khi qua đường giao nhau?
dạy lái xeĐáp án: 3
Câu 82: Khi qua phà, qua cầu phao người lái xe phải làm gì để bảo đảm an toàn?
dạy lái xeĐáp án: 4
Câu 83: Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào?
dạy lái xe
Đáp án: 3
Câu 84: Tại nơi đường giao nhau, người lái xe đang đi trên đường không ưu tiên phải nhường đường như thế nào?
đào tạo lái xe Đáp án: 3
Câu 85: Tại nơi đường giao nhau không  có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
đào tạo lái xe
Đáp án: 1
Câu 86: Trên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với đường sắt thì loại phương tiện nào được quyền ưu tiên đi trước?
đào tạo lái xe
Đáp án: 3
Câu 87: Tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt chỉ có đèn tín hiệu hoặc chuông báo hiệu, khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người tham gia giao thông phải dừng lại ngay và giữ khoảng cách tối thiểu bao nhiêu mét tính từ ray gần nhất?
đào tạo lái xe
Đáp án: 1
Câu 88: Người lái xe phải làm gì khi điều khiển xe vào đường cao tốc?
đào tạo lái xeĐáp án: 4
Câu 89: Người lái xe phải làm gì khi điều khiển xe ra khỏi đường cao tốc?
đào tạo lái xe
Đáp án: 1
Câu 90: Trên đường cao tốc, người lái xe phải dừng xe, đỗ xe như thế nào?
đào tạo lái xe
Đáp án: 2
Câu 91: Những trường hợp nào ghi ở dưới đây không được đi vào đường cao tốc trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ cho việc quản lý, bảo trì đường cao tốc?
đào tạo lái xe
Đáp án: 3
Câu 92: Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong hầm đường bộ ngoài việc phải tuân thủ các quy tắc giao thông còn phải thực hiện những quy định nào ghi dưới đây?
day lai xe
Đáp án: 1
Câu 93: Xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn tham gia giao thông cần tuân thủ quy định nào ghi ở dưới đây?
day lai xe
Đáp án: 1
Câu 94: Việc nối xe kéo với xe được kéo trong trường hợp hệ thống hãm của xe được kéo không còn hiệu lực thì phải dùng cách nào?
day lai xe
Đáp án: 3
Câu 95: Xe kéo rơ moóc khi tham gia giao thông phải tuân thủ điều kiện nào ghi ở dưới đây?
day lai xe
Đáp án: 1
Câu 96: Xe ô tô kéo xe khác như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
day lai xe
Đáp án: 4
Câu 97: Người tham gia giao thông đường bộ bằng xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi nào?
day lai xe
Đáp án: 3
Câu 98: Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy được phép chở tối đa 2 người trong những trường hợp nào?
day lai xe
Đáp án: 4
Câu 99: Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện những hành vi nào dưới đây?
day lai xe
Đáp án: 3
Câu 100: Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy  phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi nào?
day lai xe
Đáp án: 1
Câu 101: Cơ quan nào quy định các đoạn đường cấm đi, đường đi một chiều, nơi cấm dừng, cấm đỗ, cấm quay đầu xe, lắp đặt báo hiệu đường bộ thuộc địa phương quản lý?
day lai xe
Đáp án: 2
Câu 102: Người điều khiển phương tiện và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn có trách nhiệm gì?
day lai xe
Đáp án: 4
Câu 103: Những người có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông có trách nhiệm gì?
day lai xe
Đáp án: 4
Câu 104: Người phát hiện công trình đường bộ bị hư hỏng hoặc bị xâm hại, hành lang an toàn đường bộ bị lấn chiếm phải có trách nhiệm gì?
day lai xe
Đáp án: 3
Câu 105: Khi điều khiển xe chạy trên đường người lái xe phải mang theo các loại giấy tờ gì?

day lai xe

Đáp án: 4
Câu 106: Khi tập lái xe ô tô, người lái xe tập lái phải đảm bảo các điều kiện gì?
day lai xe
Đáp án: 4
Câu 107: Người có giấy phép lái xe hạng B2 được điều khiển loại xe nào?
day lai xe
Đáp án: 2
Câu 108: Người có giấy phép lái xe hạng C được điều khiển loại xe nào?
học lái xe
Đáp án: 3
Câu 109: Người lái xe phải giảm tốc độ đến mức không nguy hiểm (có thể dừng lại một cách an toàn) trong trường hợp nào?
học lái xe
Đáp án: 4
Câu 110: Khi gặp một đòan xe, một đoàn xe tang hay gặp một đoàn người có tổ chức theo đội ngũ, người lái xe phải xử lý như thế nào?
học lái xe
Đáp án: 2
Câu 111: Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì được điều khiển xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên; xe hạng B2 kéo rơ moóc (FB2)?
học lái xe
Đáp án: 2
Câu 112: Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì được điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự, xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3,5 tấn, xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi?
day lai xe
Đáp án: 2
Câu 113: Trong đô thị người lái xe cơ giới đường bộ phải thực hiện nhường đường cho người đi bộ và xe cơ giới khác như thế nào?
dao tao lai xe
Đáp án: 4
Câu 114: Người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi (hạng E), lái xe hạng D kéo rơ moóc (FD) phải đủ bao nhiêu tuổi trở lên?
dao tao lai xe
Đáp án: 3
Câu 115: Tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi (hạng E) là bao nhiêu tuổi?
dao tao lai xe
Đáp án: 1
Câu 116: Người lái xe ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi (hạng D), lái xe hạng C kéo rơ moóc (FC) phải đủ bao nhiêu  tuổi trở lên?
dao tao lai xe
Đáp án: 2
Câu 117: Người đủ 16 tuổi được điều khiển các loại xe nào dưới đây?
dao tao lai xe
Đáp án: 2
Câu 118: Việc sát hạnh để cấp giấy phép lái xe ô tô phải thực hiện ở đâu và như thế nào?
dao tao lai xe
Đáp án: 3
Câu 119: Người có giấy phép lái xe hạng FC được điều khiển các loại xe nào?
dao tao lai xe
Đáp án: 2
Câu 120: Người có giấy phép lái xe hạng FE được điều khiển các loại xe nào?
dao tao lai xe
Đáp án: 1
Câu 121: Đường bộ trong khu vực đông dân cư bao gồm những đường nào?
dao tao lai xe
Đáp án: 2
Câu 122: Xe máy kéo, xe công nông, xe lam, xe lôi máy, xe xích lô máy, xe ba gác máy, xe chuyên dùng và các loại xe tương tự (loại đang được phép hoạt động tham gia giao thông) với tốc độ tối đa cho phép là bao nhiêu?
dao tao lai xe
Đáp án: 4
Câu 123: Trên đường bộ trong khu vực đông dân cư xe mô tô hai bánh, xe gắn máy tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là bao nhiêu?
dao tao lai xe
Đáp án: 3
Câu 124: Trên đường bộ trong khu vực đông dân cư, loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 40 km/h?
dao tao lai xe
Đáp án: 1
Câu 125: Trên đường bộ trong khu vực đông dân cư, loại xe cơ giới nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h?
dao tao lai xe
Đáp án: 3
Câu 126: Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h?
dao tao lai xe
Đáp án: 3
Câu 127: Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 60 km/h?
dao tao lai xe
Đáp án: 4
Câu 128: Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 70 km/h?
dao tao lai xe
Đáp án: 2
Câu 129: Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 80 km/h?
dao tao lai xe
Đáp án: 1
Câu 130: Trên đường cao tốc, trừ khi nhập làn và tách làn, với điều kiện mặt đường khô ráo, xe cơ giới đang chạy với tốc độ trên 60 km/h, người lái xe phải duy trì khoảng cách an toàn với xe đang chạy phía trước là bao nhiêu?
dao tao lai xe
Đáp án: 1
Câu 131: Trên đường cao tốc, trừ khi nhập làn và tách làn, với điều kiện mặt đường khô ráo, xe cơ giới đang chạy với tốc độ trên 60 km/h đến 80 km/h người lái xe phải duy trì khoảng cách an toàn với xe đang chạy phía trước là bao nhiêu?
dao tao lai xe
Đáp án: 2
Câu 132: Trên đường cao tốc, trừ khi nhập làn và tách làn, với điều kiện mặt đường khô ráo, xe cơ giới đang chạy với tốc độ trên 80 km/h đến 100 km/h người lái xe phải duy trì khoảng cách an toàn với xe đang chạy phía trước là bao nhiêu?
dao tao lai xe
Đáp án: 3
Câu 133: Trên đường cao tốc, trừ khi nhập làn và tách làn, với điều kiện mặt đường khô ráo, xe cơ giới đang chạy với tốc độ trên 100 km/h đến 120 km/h người lái xe phải duy trì khoảng cách an toàn với xe đang chạy phía trước là bao nhiêu?
dao tao lai xe
Đáp án: 4
Câu 134: Người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép đến mức không nguy hiểm trong các trường hợp nào dưới đây?
dao tao lai xe
Đáp án: 1
Câu 135: Người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép đến mức không nguy hiểm trong các trường hợp nào dưới đây?
dao tao lai xe
Đáp án: 2
Câu 136: Khái niệm xe quá tải trọng của đường bộ được hiểu như thế nào là đúng?
dao tao lai xe
Đáp án: 1
Câu 137: Vận tải đa phương thức được hiểu như thế nào là đúng?
dao tao lai xe
Đáp án: 2
Câu 138: Khái niệm "hàng nguy hiểm" được hiểu như thế nào là đúng?
dao tao lai xe
Đáp án: 2
Câu 139: Trong trường hợp đặc biệt, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ, xe bánh xích có thể lưu hành trên đường nhưng phải xin phép cơ quan nào?
đào tạo lái xe
Đáp án: 2
Câu 140: Hoạt động vận tải đường bộ được hiểu như thế nào là đúng?
đào tạo lái xe
Đáp án: 2
Câu 141: Thời gian làm việc trong một ngày của người lái xe được quy định là bao nhiêu?
đào tạo lái xe
Đáp án: 2
Câu 142: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô bao gồm những loại hình nào ghi ở dưới đây?
đào tạo lái xe
Đáp án: 4
Câu 143: Hàng nguy hiểm, hàng có mùi hôi thối hoặc động vật, hàng hóa khác có ảnh hưởng đến sức khỏe hành khách được nhận chở trên xe khách hay không?
đào tạo lái xe
Đáp án: 2
Câu 144: Người vận tải, người lái xe khách phải chấp hành những quy định nào ghi ở dưới đây?
đào tạo lái xe
Đáp án: 4
Câu 145: Người kinh doanh vận tải hành khách có những nghĩa vụ nào theo quy định?
đào tạo lái xe
Đáp án: 3
Câu 146: Người kinh doanh vận tải hành khách có những quyền hạn nào theo quy định?
đào tạo lái xe
Đáp án: 3
Câu 147: Hành khách có các quyền gì khi đi trên xe vận tải hành khách?
đào tạo lái xe
Đáp án: 1
Câu 148: Hành khách có các nghĩa vụ gì khi đi trên xe vận tải hành khách?
đào tạo lái xe
Đáp án: 3
Câu 149: Việc vận chuyển hành hóa bằng xe ô tô phải chấp hành các quy định nào ghi ở dưới đây?
đào tạo lái xe
Đáp án: 1
Câu 150: Người kinh doanh vận tải hàng hóa có các quyền gì theo quy định được ghi ở dưới đây?
đào tạo lái xe
Đáp án: 4
Câu 151: Người kinh doanh vận tải hàng hóa có các nghĩa vụ gì theo quy định được ghi ở dưới đây?
đào tạo lái xe
Đáp án: 4  
Câu 152: Người thuê vận tải hàng hóa có các quyền hạn gì theo quy định được ghi ở dưới đây?
đào tạo lái xe
Đáp án: 1
Câu 153: Người thuê vận tải hàng hóa có các nghĩa vụ gì theo quy định được ghi ở dưới đây?
đào tạo lái xe
Đáp án: 4
Câu 154: Người nhận hàng có các quyền gì được ghi ở dưới đây?
đào tạo lái xe
Đáp án: 3
Câu 155: Người nhận hàng có các nghĩa vụ gì được ghi ở dưới đây?
học lái xe ô tô
Đáp án: 3
Câu 156: Hàng siêu trường, siêu trọng được hiểu như thế nào là đúng?
học lái xe ô tô
Đáp án: 3
Câu 157: Việc vận chuyển động vật sống phải tuân theo những quy định nào ghi ở dưới đây?
học lái xe ô tô
Đáp án: 4
Câu 158: Xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải chấp hành những quy định nào ghi ở dưới đây?
học lái xe ô tô
Đáp án: 1
Câu 159: Trong đô thị, người lái xe buýt, xe taxi khách, xe taxi tải, xe chở hàng phải thực hiện những quy định gì ghi ở dưới đây?
học lái xe ô tô
Đáp án: 4
Câu 160: Xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở phế thải, vật liệu rời khi hoạt động vận tải trong đô thị phải thực hiện những quy định gì ghi ở dưới đây?
học lái xe ô tô
Đáp án: 4
Câu 161: Những ký hiệu hàng hóa dưới đây, ký hiệu nào chống mưa? 
học lái xe ô tô
Đáp án: 3

Câu 162: Ký hiệu chuyên dùng nào biểu hiện hàng chuyên chở phải tránh ánh nắng mặt trời?
học lái xe ô tô
Đáp án: 2
Câu 163: Hình nào dưới đây biểu hiện hàng chuyên chở dễ vỡ phải cẩn thận?
học lái xe ô tô
Đáp án: 2
Câu 164: Hình nào dưới đây đòi hỏi hàng phải xếp theo hướng thắng đứng?
học lái xe ô tô
Đáp án: 2
Câu 165: Hình nào dưới đây biểu hiện hàng chuyên chở là chất lỏng?
học lái xe ô tô
Đáp án: 2
Câu 166: Đạo đức cơ bản của mỗi con người, của người lái xe thể hiện ở những điểm nào ghi ở dưới đây?
học lái xe ô tô
Đáp án: 4
Câu 167: Một số nét đẹp về truyền thống đạo đức của mỗi con người Việt Nam theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là?
học lái xe ô tô
Đáp án: 3
Câu 168: Khái niệm về đạo đức nghề nghiệp của người lái xe kinh doanh vận tải được hiểu như thế nào?
học lái xe ô tô
Đáp án: 4
Câu 169: Người lái xe kinh doanh vận tải khi thực hiện tốt việc rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp sẽ thu được kết quả như thế nào?
học lái xe ô tô
Đáp án: 4
Câu 170: Hãy nêu trách nhiệm cơ bản của các tổ chức trong việc quản lý, giáo dục và nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người lái xe?
học lái xe ô tô
Đáp án: 4
Câu 171: Người lái xe khách, xe buýt cần thực hiện những nhiệm vụ gì ghi ở dưới đây?
học lái xe ô tô
Đáp án: 4
Câu 172: Người lái xe vận tải hàng hóa cần thực hiện những nhiệm vụ gì ghi ở dưới đây?
học lái xe ô tô
Đáp án: 3
Câu 173: Người lái xe kinh doanh vận tải cần thực hiện những công việc gì ghi ở dưới đây để thường xuyên rèn luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp?
học lái xe ô tô
Đáp án: 4
Câu 174: Ngoài các phẩm chất của con người mới xã hội chủ nghĩa, người lái xe cần phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp gì ghi ở dưới đây?
học lái xe ô tô
Đáp án: 4
Câu 175: Người lái xe và nhân viên phục vụ trên ô tô vận tải hành khách phải có những trách nhiệm gì theo quy định được ghi dưới đây?
học lái xe ô tô
Đáp án: 3
Câu 176: Khi vào số để tiến hoặc lùi xe ô tô có số tự động, người lái xe phải thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn?
học lái xe ô tô
Đáp án: 1
Câu 177: Khi nhả phanh tay, người lái xe cần phải thực hiện các thao tác nào?
học lái xe ô tô
Đáp án: 2
Câu 178: Khi khởi hành ô tô trên đường bằng, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào theo trình tự dưới đây?
học lái xe ô tô
Đáp án: 2
Câu 179: Khi quay đầu xe, người lái xe cần phải quan sát và thực hiện các thao tác nào?
dao tao lai xe
Đáp án: 1
Câu 180: Khi tránh nhau trên đường hẹp, người lái xe cần phải chú ý những điểm nào?
dao tao lai xe
Đáp án: 4
Câu 181: Khi điều khiển ô tô lên dốc cao, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào?
dao tao lai xe
Đáp án: 2
Câu 182: Khi điều khiển ô tô xuống dốc cao, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào?
dao tao lai xe
Đáp án: 2
Câu 183: Khi xuống dốc, muốn dừng xe, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào?
dao tao lai xe
Đáp án: 1
Câu 184: Khi điều khiển xe trên đường vòng người lái xe cần phải làm gì?
dao tao lai xe
Đáp án: 1
Câu 185: Khi điều khiển xe ô tô rẽ phải ở đường giao nhau, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào?
dao tao lai xe
Đáp án: 2
Câu 186: Khi điều khiển xe ô tô rẽ trái ở chỗ đường giao nhau, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào?
dao tao lai xe
Đáp án: 1
Câu 187: Khi điều khiển xe vượt qua rãnh lớn cắt ngang mặt đường, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào?
đào tạo lái xe
Đáp án: 3
Câu 188: Khi điều khiển xe qua đường sắt, người lái xe cần phải thực hiện thao tác nào?
đào tạo lái xe
Đáp án: 4
Câu 189: Khi điều khiển xe ô tô tự đổ, người lái xe cần chú ý những điểm gì?
đào tạo lái xe
Đáp án: 3
Câu 190: Khi điều khiển tăng số, người lái xe ô tô cần chú ý những điểm gì?
đào tạo lái xe
Đáp án: 1
Câu 191: Khi điều khiển xe giảm số, người lái xe ô tô cần chú ý những điểm gì?
đào tạo lái xe
Đáp án: 2
Câu 192: Để giảm tốc độ khi ô tô đi xuống đường dốc dài, người lái xe phải thực hiện các thao tác thế nào?
đào tạo lái xe
Đáp án: 2
Câu 193: Khi điều khiển ô tô qua đoạn đường ngập nước, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào?
đào tạo lái xe
Đáp án: 3
Câu 194: Khi điều khiển ô tô tới gần xe chạy ngược chiều vào ban đêm, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào?
đào tạo lái xe
Đáp án: 1
Câu 195: Khi điều khiển xe ô tô trên đường trơn cần chú ý những điểm gì?
đào tạo lái xe
Đáp án: 2
Câu 196: Xe ô tô tham gia giao thông đường bộ phải đảm bảo các quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nào ghi dưới đây?
đào tạo lái xe
Đáp án: 4
Câu 197: Xe ô tô tham gia giao thông trên đường bộ phải bắt buộc có đủ bộ phận giảm thanh, giảm khói không?
hoc lai xe
Đáp án: 2
Câu 198: Xe ô tô tham gia giao thông trên đường bộ phải có đủ các loại đèn gì?
hoc lai xe
Đáp án: 4
Câu 199: Hãy nêu yêu cầu của kính chắn gió ô tô?
hoc lai xe
Đáp án: 1
Câu 200: Hãy nêu yêu cầu về an toàn kỹ thuật đối với bánh xe lắp cho ô tô?
hoc lai xe
Đáp án: 4
Câu 201: Âm lượng của còi điện lắp trên ô tô (đo ở độ cao 1.2m với khoảng cách 2m tính từ đầu xe) là bao nhiêu?
hoc lai xe
Đáp án: 1
Câu 202: Bơm cao áp của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ diezen có những nhiệm vụ gì?
hoc lai xe
Đáp án: 4
Câu 203: Mục đích của bảo dưỡng thường xuyên đối với xe ô tô có tác dụng gì?
hoc lai xe
Đáp án: 1
Câu 204: Nguyên nhân nào ghi dưới đây làm cho xăng không vào được buồng phao của bộ chế hòa khí xe ô tô?
hoc lai xe
Đáp án: 2
Câu 205: Phương pháp khắc phục gíclơ của bộ chế hòa khí xe ô tô khi bị tắc?
hoc lai xe
Đáp án: 1
Câu 206: Trong các nguyên nhân nêu dưới đây, nguyên nhân nào làm động cơ diezen không nổ?
hoc lai xe
Đáp án: 1
Câu 207: Phương pháp điều chỉnh đánh lửa muộn sang đánh lửa sớm?
hoc lai xe
Đáp án: 2
Câu 208: Phương pháp điều chỉnh đánh lửa sớm sang đánh lửa muộn?
hoc lai xe
Đáp án: 1
Câu 209: Hãy nêu yêu cầu về an toàn kỹ thuật đối với gạt nước lắp trên ô tô?
hoc lai xe
Đáp án: 4
Câu 210: Khi thử phanh xe ô tô không tải ở vận tốc 15km/h trên đường giao thông công cộng, quãng đường phanh lớn nhất cho phép là bao nhiêu?
hoc lai xe
Đáp án: 1
Câu 211: Hãy nêu yêu cầu về an toàn kỹ thuật đối với dây đai an toàn lắp trên ô tô?
hoc lai xe
Đáp án: 1
Câu 212: Thế nào là động cơ 4 kỳ?
hoc lai xe
Đáp án: 2
Câu 213: Thế nào là động cơ 2 kỳ?
hoc lai xe o to
Đáp án: 1
Câu 214: Niên hạn sử dụng của ô tô tải (tính bắt đầu từ năm sản xuất) là bao nhiêu năm?
hoc lai xe o to
Đáp án: 3
Câu 215: Niên hạn sử dụng của ô tô tải chở người trên 9 chỗ ngồi (tính bắt đầu từ năm sản xuất) là bao nhiêu năm?
hoc lai xe o to
Đáp án: 2
Câu 216: Hãy nêu công dụng của động cơ ô tô?
hoc lai xe o to
Đáp án: 1
Câu 217: Hãy nêu thứ tự làm việc của động cơ đốt trong 4 kỳ.
hoc lai xe o to
Đáp án: 3
Câu 218: Hãy nêu công dụng của cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền trong động cơ đốt trong?
hoc lai xe o to
Đáp án: 2
Câu 219: Hãy nêu công dụng của cơ cấu phân phối khí?
hoc lai xe o to
Đáp án: 2
Câu 220: Hãy nêu công dụng của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng?
hoc lai xe o to
Đáp án: 1
Câu 221: Hãy nêu công dụng hệ thống truyền lực của ô tô?
hoc lai xe o to
Đáp án: 1
Câu 222: Hãy nêu công dụng ly hợp của ô tô?
hoc lai xe o to
Đáp án: 2
Câu 223: Hãy nêu công dụng của hộp số ô tô?
hoc lai xe o to
Đáp án: 3
Câu 224: Hãy nêu công dụng hệ thống lái của ô tô?
hoc lai xe o to
Đáp án: 3
Câu 225: Hãy nêu công dụng hệ thống phanh của ô tô?
hoc lai xe o to
Đáp án: 1
Câu 226: Biển nào cấm người đi bộ?
hoc lai xe o to
Đáp án: 3
Câu 227: Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?
hoc lai xe o to
Đáp án: 1
Câu 228: Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?
hoc lai xe o to
Đáp án: 3
Câu 229: Biển nào cấm mọi loại xe cơ giới đi vào, trừ xe gắn máy, mô tô 2 bánh và các loại xe ưu tiên theo luật định?
hoc lai xe o to
Đáp án: 1
Câu 230: Biển nào cấm ô tô tải?
học lái xe B2
Đáp án: 4
Câu 231: Biển nào cấm máy kéo?
học lái xe B2
Đáp án: 3
Câu 232: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?
học lái xe B2
Đáp án: 4
Câu 233: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau với đường sắt có rào chắn?
học lái xe B2
Đáp án: 1

Câu 234: Biển nào báo hiệu giao nhau có tín hiệu đèn?
học lái xe B2
Đáp án: 3
Câu 235: Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?
học lái xe B2
Đáp án: 4
Câu 236: Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?
học lái xe B2
Đáp án: 2
Câu 237: Biển nào báo hiệu cửa chui?
học lái xe B2
Đáp án: 2
Câu 238: Biển nào báo hiệu "hết đoạn đường ưu tiên"?
học lái xe B2
Đáp án: 1
Câu 239: Biển nào báo hiệu chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?
học lái xe B2
Đáp án: 2
Câu 240: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?
học lái xe B2
Đáp án: 1
Câu 241: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?
học lái xe B2
Đáp án:  2
Câu 242: Biển nào báo hiệu nguy hiểm đường bị hẹp?
học lái xe B2
Đáp án:  3
Câu 243: Khi gặp biển nào, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều, xe đi ở phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều?
học lái xe B2
Đáp án:  3
Câu 244: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?
học lái xe B2
Đáp án:  2
Câu 245: Biển nào báo hiệu "Đường giao nhau" của các tuyến đường cùng cấp?
hoc lai xe b2
Đáp án:  1
Câu 246: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?
hoc lai xe b2
Đáp án:  2
Câu 247: Biển nào báo hiệu đường hai chiều?
hoc lai xe b2
Đáp án:  1
Câu 248: Biển nào báo hiệu phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp?
hoc lai xe b2
Đáp án:  2
Câu 249: Biển nào chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp?
hoc lai xe b2
Đáp án:  3
Câu 250: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?
hoc lai xe b2
Đáp án:  2
Câu 251: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?
hoc lai xe b2
Đáp án:  1
Câu 252: Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?
hoc lai xe b2
Đáp án:  3
Câu 253: Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?
hoc lai xe b2
Đáp án:  2
Câu 254: Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?
hoc lai xe b2
Đáp án:  2
Câu 255: Ba biển này có ý nghĩa hiệu lực như thế nào?
hoc lai xe b2
Đáp án:  1
Câu 256: Biển nào cho phép ô tô con được vượt?
hoc lai xe b2
Đáp án:  4
Câu 257: Biển nào không cho phép ô tô con vượt?
hoc lai xe b2
Đáp án:  1
Câu 258: Biển nào cấm ô tô tải vượt?
hoc lai xe b2
Đáp án:  4
Câu 259: Biển nào cấm quay xe?
hoc lai xe b2
Đáp án:  3
Câu 260: Biển nào cấm rẽ trái?
hoc lai xe b2
Đáp án: 1
Câu 261: Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?
hoc lai xe b2
Đáp án: 2
Câu 262: Biển nào cho phép xe rẽ trái?
hoc lai xe b2
Đáp án: 3
Câu 263: Biển nào xe quay đầu không bị cấm?
hoc lai xe b2
Đáp án: 2
Câu 264: Biển nào xe được phép quay đầu nhưng không không được rẽ trái?
hoc lai xe b2
Đáp án: 2
Câu 265: Biển nào cấm đi ngược chiều?
hoc lai xe b2
Đáp án: 2
Câu 266: Biển nào báo hiệu chiều dài đoạn đường phải giữ cự ly tối thiểu giữa hai xe?
hoc lai xe b2
Đáp án: 1
Câu 267: Biển nào báo hiệu khoảng cách thực tế từ nơi đặt biển đến nơi cần cự ly tối thiểu giữa hai xe?
hoc lai xe b2
Đáp án: 2
Câu 268: khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?
hoc lai xe b2
Đáp án: 2
Câu 269: Người lái xe phải cho xe dừng lại khi gặp biển 2 "STOP" trong trường hợp nào?
hoc lai xe b2
Đáp án: 4
Câu 270: Biển nào cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ đi lại trên đường, trừ xe ưu tiên theo luật định (nếu đường vẫn cho xe chạy được)?
hoc lai xe b2
Đáp án: 1
Câu 271: Biển nào (đặt trước ngã ba, ngã tư) cho phép xe được rẽ sang hướng khác?
dạy lái xe
Đáp án: 3
Câu 272: Biển nào báo hiệu hướng đi thẳng phải theo?
dạy lái xe
Đáp án: 1
Câu 273: Biển nào báo hiệu đường một chiều?
dạy lái xe
Đáp án: 2
Câu 274: Biển nào báo hiệu hết hạn chế tốc độ tối đa?
dạy lái xe
Đáp án: 1
Câu 275: Biển nào báo hiệu hết hạn chế tốc độ tối thiểu?
dạy lái xe
Đáp án: 3
Câu 276: Biển nào báo hiệu hết mọi lệnh cấm?
dạy lái xe
Đáp án: 2
Câu 277: Biển nào báo hiệu đường dành cho ô tô?
dạy lái xe
Đáp án: 1
Câu 278: Biển nào báo hiệu hết đường dành cho ô tô?
dạy lái xe
Đáp án: 1
Câu 279: Khi gặp biển nào thì các phương tiện không được đi vào trừ ô tô và mô tô?
dạy lái xe
Đáp án: 1
Câu 280: Biển nào cho phép được quay đầu xe đi theo hướng ngược lại khi đặt biển trước ngã ba, ngã tư?
dạy lái xe
Đáp án: 3
Câu 281: Biển nào không cho phép rẽ phải?
dạy lái xe
Đáp án: 1
Câu 282: Khi đến chỗ giao nhau, gặp biển nào thì người lái xe không được cho xe đi thẳng, phải rẽ sang hướng khác?
dạy lái xe
Đáp án: 3
Câu 283: Biển nào đặt trước ngã ba, ngã tư và phạm vi tác dụng của biển ở ngã ba, ngã tư đằng sau mặt biển?
dạy lái xe
Đáp án: 3
Câu 284: Biển nào đặt sau ngã ba, ngã tư và phạm vi tác dụng của biển ở ngã ba, ngã tư trước mặt biển?
dạy lái xe
Đáp án: 3
Câu 285: Khi gặp các biển này xe ưu tiên theo luật định (có tải trọng hay chiều cao toàn bộ vượt qua chỉ số ghi trên biển) có được phép đi qua hay không?
dạy lái xe
Đáp án: 2
Câu 286: Biển nào hạn chế kích thước chiều cao của xe và hàng?
dạy lái xe
Đáp án: 1
Câu 287: Biển số 2 có ý nghĩa như thế nào?
dạy lái xe
Đáp án: 2
Câu 288: Biển số 3 có ý nghĩa như thế nào?
bổ túc tay lái
Đáp án: 1
Câu 289: Biển này có ý nghĩa gì?
bổ túc tay lái
Đáp án: 2
Câu 290: Biển nào cấm máy kéo kéo theo rơ moóc?
bổ túc tay lái
Đáp án: 3
Câu 291: Khi gặp biển số 1, xe ô tô tải có được đi vào không?
bổ túc tay lái
Đáp án: 1
Câu 292: Biển nào không có hiệu lực đối với ô tô tải không kéo moóc?
bổ túc tay lái
Đáp án: 3
Câu 293: Biển nào cấm máy kéo?
bổ túc tay lái
Đáp án: 4
Câu 294: Khi gặp biển này, xe lam và mô tô ba bánh có được phép rẽ trái hay rẽ phải không?
bổ túc tay lái
Đáp án: 2
Câu 295: Biển này có hiệu lực đối với xe mô tô hai, ba bánh không?
bổ túc tay lái
Đáp án: 1
Câu 296: Biển này có ý nghĩa gì?
bổ túc tay lái
Đáp án: 2
Câu 297: Biển phụ đặt dưới biển cấm bóp còi có ý nghĩa gì?
bo tuc tay lai
Đáp án: 2
Câu 298: Chiều dài đoạn đường 500m từ nơi đặt biển này người lái xe có được phép bấm còi không?
bo tuc tay lai

Đáp án: 2
Câu 299: Biển này có ý nghĩa gì?
bo tuc tay lai
Đáp án: 2
Câu 300: Theo hướng bên phải có được phép đỗ xe, dừng xe không?
bo tuc tay lai
Đáp án: 1
Câu 301: Gặp biển này, xe ô tô sơ mi rơ moóc có tổng chiều dài lớn hơn trị số ghi trên biển có được phép đi vào không?
bo tuc tay lai
Đáp án: 2
Câu 302: Xe ô tô chở hàng vượt quá phía trước và phía sau thùng xe, mỗi phía quá 10% chiều dài toàn bộ thân xe, tổng chiều dài (cả hàng) từ trước đến sau nhỏ hơn trị số ghi trên biển thì có được phép đi vào hay không?
bo tuc tay lai
Đáp án: 1
Câu 303: Biển nào cấm xe đạp đi vào?
bo tuc tay lai
Đáp án: 2
Câu 304: Biển nào báo hiệu đường dành cho xe thô sơ?
bo tuc tay lai
Đáp án: 1
Câu 305: Biển nào báo hiệu phần đường dành cho người tàn tật?
bo tuc tay lai
Đáp án: 2

Câu 306: Biển nào cấm xe tải vượt?
học lái xe ô tô
Đáp án: 3
Câu 307: Biển nào xe ô tô con được phép vượt?
học lái xe ô tô
Đáp án: 1
Câu 308: Biển nào báo hiệu đường đôi?
học lái xe ô tô
Đáp án: 2
Câu 309: Biển nào báo hiệu đường đôi?
học lái xe ô tô
Đáp án: 3
Câu 310: Biển nào báo hiệu hết đường đôi?
học lái xe ô tô
Đáp án: 3
Câu 311: Biển nào báo hiệu hết đường cao tốc?
học lái xe ô tô
Đáp án: 2
Câu 312: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường hai chiều?
học lái xe ô tô
Đáp án: 1
Câu 313: Biển nào báo hiệu đường hai chiều?
học lái xe ô tô
Đáp án: 2
Câu 314: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường hai chiều?
học lái xe ô tô
Đáp án: 2
Câu 315: Biển nào báo hiệu cầu vượt liên thông?
học lái xe ô tô
Đáp án: 3
Câu 316: Biển nào báo hiệu chú ý chướng ngại vật?
học lái xe ô tô
Đáp án: 2
Câu 317: Biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra tai nạn?
học lái xe ô tô
Đáp án: 2
Câu 318: Biển số 1 có ý nghĩa gì?
học lái xe ô tô
Đáp án: 3
Câu 319: Biển nào báo hiệu tuyến đường cầu vượt cắt qua?
dạy lái xe
Đáp án: 1
Câu 320: Biển nào báo hiệu đường hầm?
day lai xe
Đáp án: 3
Câu 321: Biển nào chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc?
day lai xe
Đáp án: 3
Câu 322: Biển nào báo hiệu đường cao tốc phía trước?
day lai xe
Đáp án: 2
Câu 323: Biển số 3 có ý nghĩa gì?
day lai xe
Đáp án: 4
Câu 324: Biển nào báo hiệu đường có làn đường dành cho ô tô khách?
day lai xe
Đáp án: 2
Câu 325: Biển nào báo hiệu rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách?
day lai xe
Đáp án: 3
Câu 326: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
day lai xe
Đáp án: 2
Câu 327: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
day lai xe
Đáp án:1
Câu 328: Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
day lai xe
Đáp án: 4
Câu 329: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
day lai xe
Đáp án: 3
Câu 330: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?
day lai xe
Đáp án: 1
Câu 331: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?
day lai xe
Đáp án: 2
Câu 332: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
day lai xe
Đáp án: 1
Câu 333: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
day lai xe
Đáp án: 2
Câu 334: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?
day lai xe
Đáp án: 2
Câu 335: Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này?
day lai xe
Đáp án: 1
Câu 336: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?
day lai xe
Đáp án: 1
Câu 337: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?
day lai xe
Đáp án: 2
Câu 338: Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?
day lai xe
Đáp án: 1
Câu 339: Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?
day lai xe
Đáp án: 1
Câu 340: Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước?
day lai xe
Đáp án: 2
Câu 341: Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?
day lai xe
Đáp án: 2
Câu 342: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
day lai xe
Đáp án: 1
Câu 343: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
day lai xe
Đáp án: 3
Câu 344: Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?
day lai xe
Đáp án: 1
Câu 345: Xe nào được quyền đi trước?
day lai xe
Đáp án: 2
Câu 346: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?
hoc lai xe
Đáp án: 1
Câu 347: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?
hoc lai xe
Đáp án: 1
Câu 348: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?
hoc lai xe
Đáp án: 3
Câu 349: Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?
hoc lai xe
Đáp án: 2
Câu 350: Theo hướng mũi tên, hướng nào xe không được phép đi?
hoc lai xe
Đáp án: 2
Câu 351: Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô không được phép đi?
hoc lai xe
Đáp án: 4
Câu 352: Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?
hoc lai xe
Đáp án: 3
Câu 353: Theo hướng mũi tên, gặp biển hướng đi phải theo đặt trước ngã tư, những hướng nào xe được phép đi?
hoc lai xe
Đáp án: 1
Câu 354: Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không?
hoc lai xe
Đáp án: 2
Câu 355: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?
hoc lai xe
Đáp án: 1
Câu 356: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?
hoc lai xe
Đáp án: 2
Câu 357: Xe kéo nhau trong trường hợp này đúng quy định không?
hoc lai xe
Đáp án: 1
Câu 358: Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô con được phép đi?
hoc lai xe
Đáp án: 2
Câu 359: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
hoc lai xe o to
Đáp án: 4
Câu 360: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe tải được phép đi?
hoc lai xe o to
Đáp án: 1
Câu 361: Những hướng nào xe tải được phép đi?
hoc lai xe o to
Đáp án: 2
Câu 362: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?
hoc lai xe o to
Đáp án: 3
Câu 363: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?
hoc lai xe o to
Đáp án: 2
Câu 364: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?
dao tao lai xe
Đáp án: 1
Câu 365: Ô tô con đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không?
dao tao lai xe
Đáp án: 2
Câu 366: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
dao tao lai xe
Đáp án: 3
Câu 367: Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
dao tao lai xe
Đáp án: 3
Câu 368: Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?
dao tao lai xe
Đáp án: 3
Câu 369: Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không?
dao tao lai xe
Đáp án: 1
Câu 370: Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?
dao tao lai xe
Đáp án: 3
Câu 371: Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
hoclaixe
Đáp án: 2
Câu 372: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
đào tạo lái xe
Đáp án: 3
Câu 373: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
đào tạo lái xe
Đáp án: 1
Câu 374: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?
đào tạo lái xe
Đáp án: 3
Câu 375: Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?
đào tạo lái xe
Đáp án: 1
Câu 376: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?
đào tạo lái xe
Đáp án: 3
Câu 377: Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?
đào tạo lái xe
Đáp án: 4
Câu 378: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?
đào tạo lái xe
Đáp án: 3
Câu 379: Trong trường hợp này thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
đào tạo lái xe
Đáp án: 2
Câu 380: Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?
đào tạo lái xe
Đáp án: 1
Câu 381: Xe con quay đầu xe đi ngược lại như hình vẽ dưới có vi phạm quy tắc giao thông không?
đào tạo lái xe
Đáp án: 2
Câu 382: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
đào tạo lái xe
Đáp án: 1
Câu 383: Để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?
đào tạo lái xe
Đáp án: 1
Câu 384: Người lái xe điều khiển chạy theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?
đào tạo lái xe
Đáp án: 2
Câu 385: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?
đào tạo lái xe
Đáp án: 2
Câu 386: Người lái xe điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
đào tạo lái xe
Đáp án: 3
Câu 387: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
đào tạo lái xe
Đáp án: 3
Câu 388: Xe nào đi trước là đúng quy tắc giao thông?
đào tạo lái xe
Đáp án: 2
Câu 389: Người lái xe có thể quay đầu xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
đào tạo lái xe
Đáp án: 3
Câu 390: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
đào tạo lái xe
Đáp án: 3

Câu 391: Khi muống vượt xe tải, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?
học lái xe B2
Đáp án: 2
Câu 392: Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?
học lái xe B2
Đáp án: 3
Câu 393: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?
học lái xe B2
Đáp án: 2
Câu 394: Người lái xe có được vượt xe tải để đi thẳng trong trường hợp này không?
học lái xe B2
Đáp án: 2
Câu 395: Bạn có được phép vượt qua mô tô phía trước không?
học lái xe B2
Đáp án: 2
Câu 396: Người lái xe dừng tại vị trí nào là đúng quy tắc giao thông?
học lái xe ô tô
Đáp án: 3
Câu 397: Bạn được dừng xe ở vị trí nào trong tình huống này?
học lái xe ô tô
Đáp án: 4
Câu 398: Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
học lái xe ô tô
Đáp án: 1
Câu 399: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
học lái xe ô tô
Đáp án: 2
Câu 400: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
học lái xe ô tô
Đáp án: 3
Câu 401: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
học lái xe ô tô
Đáp án: 2
Câu 402: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
học lái xe ô tô
Đáp án: 1
Câu 403: Trong tình huống dưới đây, để tránh xe phía trước bị hỏng đột xuất trên đường, người lái xe phải làm gì?
học lái xe ô tô
Đáp án: 2
Câu 404: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?
học lái xe ô tô
Đáp án: 2

Câu 405: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
học lái xe ô tô
Đáp án: 3

                               học lái xe ô tô | dạy lái xe ô tô| đào tạo lái xe ô tô

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét